ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสมชาติ มุกดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิเทศน์ พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณ นางพัณญ์ชิต วันสิริภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม และนายวิมล แสงกรถ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม นำทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ทำการตัดกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์และทำไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดนิเทศน์