แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ