ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนวัดนิเทศน์
เลขที่ 66/1  หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12150
เบอร์โทรศัพท์ 098-3836656
Email : watnites2560@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/watnitesschool