ข้อมูลนักเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล 2549
อนุบาล 36410
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 17310
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2224
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3516
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 44610
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 57411
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6325
รวมทั้งสิ้น392265