โรงเรียนวัดนิเทศน์
หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่