โรงเรียนวัดนิเทศน์
หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร้อยตรี ณัฐ ฮมภาราช
พนักงานราชการ

นางศศิธธร แสงกรด
ครูอัตราจ้าง