โรงเรียนวัดนิเทศน์
หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิรินันท์ ง่วนสูงเนิน
ครูผู้ช่วย