โรงเรียนวัดนิเทศน์
หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวริสา อิ่มพงษ์
ครูอัตราจ้าง