โรงเรียนวัดนิเทศน์
หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ปฐมวัย

นางสาวศศิธร แสงเภา
ครูผู้ช่วย