โรงเรียนวัดนิเทศน์
หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิรินทรา สรรเสริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :