โรงเรียนวัดนิเทศน์
หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
คณะผู้บริหาร

นางสาวสิรินทรา สรรเสริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา